تستی3

مرک آلمان ارزان

در این مجموعه تجاری محصولات شرکت مرک آلمان ارزان و با کیفیت در اختیار مشتریان محترم قرار میگیرد. ارزان بودن کالاها به نسبت دیگر مجموعه ها دلایل متعددی دارد که عبارتند از : 1- واردات مستقیم مواد شیمیایی از شرکت مرک 2- خرید مواد شیمیایی مرک بدون واسطه از بخش های معتبر خارج از کشور 3-واردات مواد شیمیایی مرک به صورت عمده که موجب سر شکن شدن هزینه حمل و نقل بر روی کلیه کالاها و در نتیجه قیمت مرک آلمان ارزان خواهد بود .

گوشه ای اندک از لیست شماره 119 مواد شیمیایی مرک آلمان ارزان به حضور معرفی میگردد :

 • فروش ان و ان دی متیل آنیلین مرک آلمان 803060
 • ان و ان دی متیل آنیلین مرک آلمان ارزان
 •  Carbon disulfide دی سولفاید کربن
 • فروش کربن دی سولفید مرک آلمان ارزان
 • Merck 102211
 • Sodium chloride نمک طعام آزمایشگاهی مرک آلمان ارزان
 • فروش سدیم کلرید مرک آلمان ارزان
 • Merck 106400
 • فروش دی متیل آمونیوم بنزن
 • N,N-Dimethylaniline دی متیل آنیلین مرک آلمان ارزان
 • Merck 803060
 • L(+)-Ascorbic Acid ال آسکوربیک اسید مرک آلمان ارزان
 • فروش آسکوربیک اسید
 • Merck 100468
 • Cyclohexane
 • فروش سیکلوهگزان مرک آلمان ارزان
 • Merck 102827
لیست شماره 118 مواد شیمیایی مرک آلمان ارزان :
 • استونیتیریل
 • Acetonitrile
 • Merck 100030
 • فروش تری اکتیل آمین مرک آلمان ارزان
 • Trioctylamine
 • Merck 808649
 • Merck 100983
 • آنتول 800429
 • trans-Anethole 800429 MERCK
 • ترانس آنتول
 • Sodium acetate anhydrous سدیم استات خشک مرک آلمان ارزان
 • Merck 106236
 • فروش آهن (II) سولفات هفت آبه
 • Iron(II) sulfate heptahydrate
 • Merck 103963
 • فروش انتلان مرک آلمان ارزان
شرکت MERCK مرک محصولات خود را برای 13 نسل متوالی به محققین و صنعت ارائه کرده است و قدمی بزرگ در پیشرفت و توسعه زندگی بشر در سراسر جهان برداشته است.
ارائه مواد شیمیایی مرک آلمان ارزان و خوب
مواد شیمیایی آزمایشگاهی شرکت مرك Merck  امروزه در تمامی 5 قاره جهان تولید شده و شرکت مرك Merck  پس از خریدن شرکت سیگما آلدریچ در سال 2015 و با دارا بودن چندین کمپانی بزرگ فرعی دیگر، حالا به تنهایی بزرگترین کمپانی تامین کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی در جهان است.

لیست شماره 117 مواد شیمیایی مرک آلمان ارزان :

لیست مواد شیمیایی مرک آلمان ارزان MERCK به ترتیب حروف الفبا

آمونیاک مرک آلمان ارزان
اسید استیک
اسید کلریدریک
اسید نیتریک مرک آلمان ارزان
اسید فسفریک
متانول
زایلن
استن
دی کلرومتان مرک آلمان ارزان
پترولیوم بنزن
اتیل استات
تولوئن
فرمالین
آب ژاول مرک آلمان ارزان
ان هگزان
گلیسیرین
پارافین مایع
پروپانول-2
آگار مرک آلمان ارزان
آلومینیوم(پودر)
آمونیوم استات
آمونیوم تیوسیانات
آمونیوم نیترات مرک آلمان ارزان
آمونیوم هپتا مولیبدات
استرانسیوم کلراید
استرانسیوم نیترات مرک آلمان ارزان
آنتالان(چسب سیتولوژی)
بافر 4
بافر 7
بافر 9
بنزوئیک اسید
بوریک اسید مرک آلمان ارزان
پارافین جامد(گرانول)
پتاسیم استات
پتاسیم برومات
پتاسیم بروماید مرک آلمان ارزان
پتاسیم تیوسیانات
پتاسیم سدیم تارتارات
پتاسیم فلوراید مرک آلمان ارزان
پتاسیم کلرید
پتاسیم کلرید (سه مولار)
پتاسیم نیترات
پتاسیم هیدروکسید مرک آلمان ارزان
پتاسیم یدید
پنتا اکسید فسفر
روغن ایمرسیون مرک آلمان ارزان
روی (پودر)
ساکاروز
سالسیلیک اسید
سدیم تیوسیانات مرک آلمان ارزان
سدیم سولفات
سدیم فلوراید
سدیم کربنات
سدیم کلراید
سدیم نیترات مرک آلمان ارزان
سدیم هیدروکسید
سدیم یدید
سرب(پودر)
سولفوکرومیک(محلول)
سولفوسالسیلیک-5
فر(آهن پودر) مرک آلمان ارزان
فرونیترات(نیترات آهنIII)
کبالت(II)کلراید
کبالت(II)نیترات مرک آلمان ارزان
کلسیم کربنات
کوآکس
کیت رنگ آمیزی زیل نلسون
کیت رنگ آمیزی گرم
لیتیم کلراید مرک آلمان ارزان
لیتیم نیترات
مرکوریک اکسید مرک آلمان ارزان
مرکور(جیوه)
مس(پودر)
مس استات
مس هیدروکسید مرک آلمان ارزان
معرف آریوکروم بلاک تی
معرف برموکرزول پورپل
معرف برموکرزول گرین مرک آلمان ارزان
معرف برموتیمول بلو(محلول)
معرف تنتورید
معرف تورنسل مرک آلمان ارزان
معرف تورنسل(محلول)
معرف پپسین
معرف فنل فتالئین مرک آلمان ارزان
معرف فنل فتالئین (محلول)
معرف فوشین
معرف فوشین (محلول)
معرف فهلینگ A
معرف فهلینگ B
معرف کارمن
معرف کریستال ویولت مرک آلمان ارزان
معرف گیمسا
معرف گیمسا (محلول)
معرف لوگل مرک آلمان ارزان
معرف مالاشیت گرین
معرف متیل اورانژ
معرف متیل اورانژ (محلول)
معرف متیل گرین مرک آلمان ارزان
معرف متیلن بلو
معرف متیلن بلو (محلول)
معرف متیل رد مرک آلمان ارزان
نشاسته (قابل حل)
نقره نیترات
نیکل کلراید
هیدروکسیل آمونیوم کلراید مرک آلمان ارزان

دیگر مطالب ویژه :

مرک ارزان اصل اورجینال خوب

مرک اصل و اورجینال

 مواد شیمیایی برند مرک اصل و اورجینال بخشی از فعالیتهای این مجموعه قلمداد میشود. یکی از مشکلاتی که جامعه دانشجویی ، آزمایشگاهی و تولید صنعتی کشور با آن مواجه است ، محصولاتی است که به اسم و با شکل و ظاهر مرک اصل و اورجینال در بازار وجود دارند اما در بسیاری از موارد از کیفیت و خلوص کافی جهت براوردن نیاز مصرف کننده برخوردار نمیباشند لذا این مجموعه با واردات مستقیم از شرکت مرک در تلاش است محصولات مرک اصل و اورجینال را در اختیار مصرف کنند گان عزیز قرار دهد.

قسمتی از مواد شیمیایی مرک اصل و اورجینال لیست شماره 111 موجود به استحضار میرسد>>>
 • Egg yolk tellurite emulsion sterile, 20%, for microbiology اگ یولک تلوریت دار استریل مرک اصل و اورجینال
 • Sodium perchlorate monohydrate 106564 Merck سدیم پرکلرات مونو هیدرات مرک اصل و اورجینال
 • 820367 1,3-Cyclohexanedione سیکلو هگزان دیون
 • Albumin fraction V 112018 بوین سرم آلبومین مرک اصل و اورجینال
 • Peracetic acid about 38-40% 107222 MERCK پر استیک اسید
 • محلول استاندارد آهن 500سی سی مرک کد 119781
 • 2-پروپانل 1 لیتری مرک کد 109634 مرک اصل و اورجینال
 • Benzene-[D6] (99,96% D) for NMR spectroscopy بنزن دوتره واحد 10 میلی کد 101766
 • تری سدیم سیترات کد 106578 مرک اصل و اورجینال
 • دی کلرومتان 2.5 لیتری مرک اصل و اورجینال
 • آمونیوم دی هیدروژن فسفات 50 کیلوئی کد 101126 مرک اصل و اورجینال
 • اسید نیتریک کد 101799 مرک اصل و اورجینال
 • Acetaldehyde oxime50 ml 8.41085 استالدهید اکسیم
 • Acetaldehyde dimethyl acetal for synthesis 100 ml 8.20002 استالدهید دی متیل استال مرک اصل و اورجینال
 • استال 2 میلی کد 801366 مرک اصل و اورجینال
 • استالدئید 500 میلی کد 800004 مرک اصل و اورجینال

شرکت مرك Merck  اهداف خود را این گونه معرفی کرده است: “هدف ما حل پیچیده ترین مسائل علمی بشر از طریق همکاری با جامعه علمی جهانی است”. آنها همچنین یکی از اهداف متعالی خود را بهبود سلامت تک تک انسان ها در هر کجای دنیا می دانند. شرکت مرك Merck  پس از تلفیق با شرکت سیگما آلدریچ بیش از 300 هزار محصول با گریدهای گوناگون را در حیطه های دارویی، آزمایشگاهی، غذایی، آرایشی و مواد شیمیایی خاص تولید می کند.

 • لیست شماره  110 مواد شیمیایی مرک اورجینال و اصل :
 • Acenaphthene for synthesis 1 * 100 g (Merck Millipore)8.14312 اسنفتن مرک اصل و اورجینال
 • Absorption tube for H2O (molecular sieve 0.3 nm with indicator)
 • Sodium hydroxide on carrier مرک اصل و اورجینال
 • Bis(triphenylphosphine) (15.2% Pd) for synthesis 1 * 1 g (Merck 804174,)
 • ال هیستدین 100 گرمی کد 102839مرک اصل و اورجینال
 • اسید استیک 2.5 لیتری کد 100062 مرک آلمان 96%
 • 2- نیترو بنزالدئید 25 گرمی کد 822293 مرک اصل و اورجینال
 • پروپیلن کربنات 1 لیتری کد 807051 مرک آلمان
 • اسيد پركلريك 2.5 ليتري كد 100519 مرک اصل و اورجینال
 • سديم دودسيل سولفات 1 كيلوئي كد 817034 مرك آلمان
 • اتيل آكريلات 1 ليتري كد 800836 مرك آلمان
 • متيل آكريلات 1 ليتري كد 800841 مرک اصل و اورجینال
 • تنگستن فسفریک اسید 100 گرمی کد 100583 مرک آلمان
 • تری سدیم فسفات 1 کیلوئی کد 106577 مرک اصل و اورجینال
 • 4- کلروبنزالدئید 250 گرمی کد 802453 مرک آلمان
 • پارامتیل بنزالدئید 250 میلی کد 806179 مرک اصل و اورجینال
 • منيزيم سولفات 500 گرمي كد 105886 مرك آلمان
 • دي پتاسيم هيدرو‍ژن فسفات 1 كيلويي كد 105104 مرک اصل و اورجینال
 • تیوگلیکولیک اسید 100 میلی کد 100700 مرک اصل و اورجینال
 • اسید استیک 2.5 لیتری کد 100062 مرک آلمان 96%

 مطالب دیگر سایت:

لیست شماره 109 مواد شیمیایی شرکت مرک شامل صدها ماده شیمیایی است که در بخشهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی کاربرد دارند.

مرک آلمان اصل و با قیمت بسیار مناسب

برای آزمایشگاههای امور دانشجویی و پروپوزالهای دانشجویی و پروژه های دانشجویی...

متریال آزمایشگاهی مرک آلمان اصلی و ارزان

با بالاترین کیفیت و در انواع گریدهای مختلف آزمایشگاهی...

فروش مواد شیمیایی خرد و فله ای

ارائه برخی از مواد شیمیایی آزمایشگاهی و تحقیقاتی از پکیج های بزرگتر به صورت فله...

وارد کننده برتر انواع محصولات تخصصی مرک در ایران

گروه بازرگانی افتخار دارد انواع کاملی از محصولات شیمیایی آزمایشگاهی را از کمپانی مرک در اختیار همگان قرار دهد...

 

 

مرک ارزان اصل اورجینال خوب

مرک اصلی

 در این مجموعه مواد شیمیایی مرک اصلی ، سیگما آلدریچ اصلی , بی دی اچ اصلی , کیولب اصلی و.... به صورت مستمر و در احجام خرد و انبوه جهت جامعه آزمایشگاهی کشور ارائه میگردد.با توجه به وجود کالاهای فیک در صنعت مواد شیمیایی آزمایشگاهی در انواع برندهای مختلف مشهور و نیمه مشهور نیاز به مرجعی مناسب جهت خرید اینگونه محصولات به شدت احساس میشود. ما برآنیم مواد شیمیایی مرک اصلی و.... را در حجم زیاد در اختیار مصرف کنندگان عزیز قرار دهیم.

در این قسمت قسمتی کوچک ازلیست شماره 108 مواد شیمیایی مرک اصلی معرفی میگردد >>>
 • ال هیستدین 100 گرمی کد 102839 مرک اصلی آلمان
 • متیلن بلو 25 گرمی کد 115943 مرک اصلی آلمان و 100 گرمی
 • ويتامين B12 ساخت شركت مرك اصلی 100 ميليگرمي كد 124592
 • تیترازول پتاسیم هیدروکسید 0.1 نرمال کد 109921 مرک اصلی آلمان
 • کلرید آهن 25 گرمی کد 103943 مرک اصلی آلمان
 • تری پتاسیم سیترات 5 کیلوئی کد 104956 مرک اصلی آلمان
 • 2- نیترو بنزالدئید 25 گرمی کد 822293 مرک اصلی آلمان
 • تتراکلرواتیلن 2.5 لیتری کد 100964 مرک اصلی آلمان
 • اتانل آمین 1 لیتری کد 100845 مرک اصلی آلمان
 • سولفات نقره 25 گرمی کد 101509 مرک اصلی آلمان
 • آمونیوم پرکسی دی سولفات 500 گرمی کد 101201 مرک اصلیآلمان-پراوکسی
 • ورق مس 250 گرمی کد 102700 مرک اصلی آلمان
 • بروسین 50 گرمی کد 101952 مرک اصلی آلمان
 • کاغذ لیتموس رولی کد 109489 مرک اصلی آلمان-کاغذ تورنسل
 • منتول 100 گرمی کد 814113 مرک اصلی
مطالب مرتبط دیگر :
 معرف های مرک اصلی و ارزان در حجم های مختلف ....
محلولهای مرک اصل و اورجینالدر حجمهای مختلف بر مبنای واحد سی سی ....
خرید و فروش مواد شیمیایی مرک ( MERCK )به صورت حجمهای کوچک و بزرگ در این واحد انجام میپذیرد....

مرک ارزان اصل اورجینال خوب

مرک اورجینال

شرکت مواد شیمیایی انواع مواد شیمیایی مرک اورجینال را در اختیار جویندگان اینگونه محصولات قرار میدهد . ماده شیمیایی مرک اورجینال باید دارای علائمی باشد که نمایان کننده اورجینال بودن کالا باشد . از این نشانه های عدد سرتیفیکیت آنالیز محصولات مرک است که تا حدودی شنان دهنده اصل بودن ماده میباشد و از طریق بچ نامبر کالا میتوان با این اطلاعات دست یافت . دیگر نشانه های اورجینال بودن کالا نیاز به تجربه و آشنایی با ظاهر این کالاها میباشد .برای اطمینان خاطر بهتر است از شرکت های معتبر خرید نمایید.

بخشی از مواد شیمیایی لیست شماره 104 موجود مرک اورجینال به حضور معرفی میگردند ::

 1. ماده شیمیایی اتیل اولئات ۸۱۴۷۶۲ بسته ۲۵۰ میلی لیتری مرک اورجینال آلمان
 2.  ماده شیمیایی اتیل بنزن مرک اورجینال آلمان ۸۰۱۳۷۲ بسته ۱ لیتری
 3. ماده شیمیایی اتیلن گلیکول ۱۰۰۹۴۹ مرک اورجینال آلمان ۲ ، ۵ لیتری
 4.  ماده شیمیایی تری اتیل آمین ۸۰۸۳۵۲ بسته ۵۰۰ میلی لیتری مرک اورجینال آلمان
 5. ماده شیمیایی تری اتیل آمین هیدروکلراید ۸۲۱۱۳۵ مرک اورجینال آلمان ۲۵۰ گرمی
 6.  ماده شیمیایی اتیل متیل کتون ۱۰۶۰۱۴ مرک اورجینال آلمان ۲،۵ لیتری
 7.  ماده شیمیایی استارچ (نشاسته گندم) ۱۱۱۶۸۵ مرک اورجینال آلمان ۱ کیلویی
 8. ماده شیمیایی استارچ ۱۱۱۶۸۵ مرک اورجینال آلمان ۱۰۰ گرمی
 9. ماده شیمیایی استیل استون ۸۰۰۰۲۳ مرک اورجینال آلمان ۱ لیتری
 10. ماده شیمیایی استوفنون ۸۰۰۰۲۸ مرک اورجینال آلمان ۱
 11. ماده شیمیایی استون 1۰۰۰۱۳ مرک اورجینال آلمان ۲،۵ لیتری
 12.  ماده شیمیایی استون ۱۰۰۰۱۴ مرک اورجینال آلمان ۲،۵ لیتری
 13. ماده شیمیایی استونیتریل (کرماتوگرافی) ۱۰۰۰۳۰ مرک اورجینال آلمان ۲،۵ لیتری
 14. ماده شیمیایی استرانسیوم استات ۱۰۰ گرمی آلفاایسر آمریکا
 15. ماده شیمیایی استرانسیوم کربنات ۵۰۰ گرمی ۳۳۳۹۲ آلفا ایسر آمریکا
 16. ماده شیمیایی اسپکتروملت A14 کمک ذوب ساخت مرک اورجینال آلمان ۱۱۱۷۲۴ بسته ۱ کیلویی
 17. ماده شیمیایی اسپکتروملت A10 کمک ذوب ساخت مرک اورجینال آلمان ۱۱۰۷۸۳ بسته ۱ کیلویی
 18. ماده شیمیایی اسکوالان مرک اورجینال آلمان ۸۱۴۶۰۵ بسته ۱۰۰ میلی لیتری
 19. ماده شیمیایی اسید استیک ۱۰۰۰۵۶ گلاسیال مرک اورجینال آلمان۵ لیتری
 20. ماده شیمیایی اسید اسکوربیک (ویتامین سی) (آسکوربیل پالمیتات) ۲٫۵ کیلویی ۵۰۰۰۹۰ مرک اورجینال آلمان
 21. ماده شیمیایی اسید اولئیک ۱ لیتری ۱۰۰۴۷۱ مرک اورجینال آلمان
 22. ماده شیمیایی اسید اسپارتیک ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۱۲۶ مرک اورجینال آلمان
 23. ماده شیمیایی اسید اگزالیک ۲ آبه ۱ کیلویی ۱۰۰۴۹۲ مرک اورجینال آلمان
 24. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید اوریک ۲۵ گرمی ۱۰۰۸۱۷ مرک اورجینال آلمان
 25. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید پریودیک ۱۰۰ گرمی ۸۲۲۲۸۸ مرک اورجینال آلمان

لیست شماره 103 از مواد شیمیایی مرک اورجینال ارائه میگردد :

  1. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید باربیتوریک مرک اورجینال آلمان ۸۰۰۱۳۳ بسته ۱۰۰ گرمی
  2. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید بنزوئیک ۱۰۰۱۳۶ مرک اورجینال آلمان ۱۰۰ گرمی
  3. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید بوریک ۱۰۰۱۶۵ مرک اورجینال آلمان ۱ کیلویی
  4. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید برومیدریک (هیدرو برومیک اسید) ۵۰۰ میلی ۱۸۷۳۰ ساخت فلوکا سویس
  5. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید تارتاریک ۱۰۰۸۰۲ مرک اورجینال آلمان ۱ کیلویی
  6. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید ترفتالئیک ۸۰۰۷۶۲ بسته ۱۰۰ گرمی مرک اورجینال آلمان
  7. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید ترفتالدهید ۸۲۱۰۷۵ بسته ۱۰ گرمی مرک اورجینال آلمان
  8. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید تیوگلیکولیک ۸۲۲۳۳۶ مرک اورجینال آلمان ۱ لیتری
  9. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید پیکریک هندی ۵۰۰ گرمی
  10. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید سولفوریک ۱۰۰۷۳۱ مرک اورجینال آلمان ۲،۵ لیتری
  11. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید سالسیلیک ۱ کیلوگرمی ۸۱۸۷۳۱ مرک اورجینال آلمان
  12. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید سولفو سالسیلیک ۸۰۰۶۹۱ دو آبه مرک اورجینال آلمان ۱ کیلویی
  13. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید سولفانیلیک ۱۰۰۶۸۶ مرک اورجینال آلمان ۱۰۰ گرمی
  14. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید سولفانیلیک ۸۲۲۳۳۸ مرک اورجینال آلمان ۱ کیلویی
  15. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید سالیسیلیک ۱۰۰۶۳۱ مرک اورجینال آلمان ۱ کیلویی
  16. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید سیتریک ۱۰۰۲۴۴ مرک اورجینال آلمان ۱ کیلویی
  17. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید جیبرلیک ۵ گرمی G7645 سیگما
  18. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید فسفریک ۱۰۰۵۶۳ مرک اورجینال آلمان ۲،۵ لیتری
  19. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید فلوریدریک ۱۰۰۳۳۷ مرک اورجینال آلمان ۲،۵ لیتری
  20. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید فورمیک مرک اورجینال آلمان ۲،۵ لیتری
  21. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید فولوئیک ۲۵ گرمی ساخت کره
  22. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید فولیک ۵ گرمی ۱۰۳۹۸۴ مرک اورجینال آلمان
  23. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید فتالیک ۱ کیلویی P30303 سیگما آمریکا
  24. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید فیتیک P2852 5 گرمی زیگما آمریکا
  25. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید گلوتامیک ۲۵۰ گرمی ۱۰۰۲۹۱ مرک اورجینال آلمان
   
  مقالات ویژه دیگر :
   
  خرید مواد شیمیایی مرک اصل و اورجینال : مواد شیمیایی برند مرک اصل و اورجینال بخشی از فعالیتهای این مجموعه قلمداد میشود. یکی از مشکلاتی که جامعه دانشجویی ، آزمایشگاهی و تولید صنعتی کشور با آن مواجه است ، محصولاتی است که به اسم و با شکل و ظاهر مرک اصل و اورجینال در بازار وجود دارند اما در بسیاری از موارد از کیفیت و خلوص کافی جهت براوردن نیاز مصرف کننده برخوردار نمیباشند لذا این مجموعه با واردات مستقیم از شرکت مرک در تلاش است محصولات مرک اصل و اورجینال را در اختیار مصرف کنند گان عزیز قرار دهد....
   
  نماینده مرک ( MERCK ) آلمان :با خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی از نماینده مرک آلمان میتوانید در اسرع زمان ممکن به مواد شیمیایی مورد نظر خود دست یافته و در عین حال از بهترین قیمتها و بالاترین کیفیتهای محصولات شیمیایی آزمایشگاهی بهره برید لذا جهت خرید ماده شیمیایی مرک آلمان میتوانید با شماره تماس 02166176740 و 02166176736 تماس حاصل فرموده و یا از طریق شماره 09128482386 به روش تلگرام یا واتس آپ یا پیامک از موجودی و قیمت کالای مورد درخواست در اسرع وقت آگاهی پیدا کنید.
   
  فروش مواد شیمیایی خرد :در این واحد تجاری انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی به صورت خرد در اختیار مصرف کنندگان عزیز قرار میگیرد. این موضوع سبب میشود که اولا ماده شیمیایی به میزان مورد استفاده به فروش برسد و ثانیا نیاز نباشد هزینه کل پکیج کالا که قاعدتا زیاد خواهد بود پرداخت شود. در نظر داشته باشید قاعدتا قیمت اینگونه محصولات دقیقا تابعی از پکیج اصلی نیست زیرا محصول اصلی باز شده و فقط بخشی از آن به فروش میرسد و نیز در نظر داشته باشید همه مواد شیمیایی قابلیت خرده فروشی ندارند به دلایلی مثل بسیار تخصصی بودن یک محصول و ....

مرک ارزان اصل اورجینال خوب

مرک اصلی و ارزان

مواد شیمیایی مرک اصلی و ارزان نیاز مبرم و غیر قابل انکار جامعه آزمایشگاهی و صنعتی کشور ما میباشند لذا این سیستم بازرگانی در نظر دارد محصولات شیمیایی آزمایشگاهی با قیمتی اصلی و ارزان را در اختیار نیازمندان به این کالاها قرار دهد.جمع شدن 2 ایتم اصلی و ارزان بودن مواد شیمیایی مرک بر این مطلب استوار است که محصولات از کانالی مستقیم وارد شده و در عین حال بدون واسطه یا اشخاص دلال دیگر در اختیار مصرف کننده واقعی قرار بگیرد که این به خودی خود صرفا توسط این گروه صورت میپذیرد.

لیست شماره 107 از مواد شیمیایی مرک اصلی و ارزان ارائه میگردد :

 1. آب اکسیژنه ۵ / ۲ لیتری کد کالا تخصصی  ۱۰۸۵۹۷ مرک اصلی و ارزان آلمان
 2. آب کروماتوگرافی۵ لیتری کد کالا تخصصی ۱۱۵۳۳۳ مرک اصلی و ارزان آلمان
 3. آب دوتره (دوتریوم اکساید) ۲۵ میلی کد کالا تخصصی ۱۰۳۴۲۸ مرک اصلی و ارزان آلمان
 4. آگاروز ۲۵ گرمی کد کالا تخصصی ۱۱۶۸۰۱  کد کالا تخصصی
 5. مرک اصلی و ارزان آلمان
 6. آگار ۱ کیلویی  کد کالا تخصصی۱۰۱۶۱۵ مرک اصلی و ارزان آلمان
 7. آلفا نفتول ۲۵۰ گرمی  کد کالا تخصصی۸۲۲۲۸۹ مرک اصلی و ارزان آلمان
 8. آلفا نفتیل امین ۱۰۰ گرمی کد کالا تخصصی ۸۲۲۲۹۱ مرک اصلی و ارزان آلمان
 9. آلومینیوم پودر ۲۵۰ گرمی کد کالا تخصصی ۱۰۱۰۵۶ مرک اصلی و ارزان آلمان
 10. آلومینیوم گرانول ۱ کیلوگرمی کد کالا تخصصی ۸۲۰۰۵۱ مرک اصلی و ارزان آلمان
 11. آلومینیوم فویل ۲۵۰ گرمی کد کالا تخصصی ۱۰۱۰۵۷ مرک اصلی و ارزان آلمان
 12. آلومینیوم اکساید یک کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۱۰۹۵ مرک اصلی و ارزان آلمان
 13. آلومینیوم بوتیلات ۲۵۰ میلی لیتری کد کالا تخصصی ۸۲۰۰۵۴ مرک اصلی و ارزان آلمان
 14. آلومینیوم سولفات ۱۸ آبه ۵ کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۱۱۰۲ مرک اصلی و ارزان آلمان
 15. آلومینیوم نیترات بدون آب ۱ کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۱۰۸۶ مرک اصلی و ارزان آلمان
 16. آلومینیوم هیدرواکساید ۱ کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۱۰۹۳ مرک اصلی و ارزان آلمان
 17. آمونیاک ۲۵ % ۲،۵ لیتری کد کالا تخصصی ۱۰۵۴۲۲ مرک اصلی و ارزان آلمان
 18. آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) ۱ کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۱۰۴۷ مرک اصلی و ارزان آلمان
 19. آمونیوم استات ۱ کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۱۱۱۵ مرک اصلی و ارزان آلمان
 20. دی آمونیوم اگزالات ۱ کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۱۱۹۰ مرک اصلی و ارزان آلمان
 21. آمونیوم آیرون II سولفات ۱ کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۳۷۹۱ مرک اصلی و ارزان آلمان
 22. آمونیوم ایرون III سولفات ۱ کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۳۷۷۶ مرک اصلی و ارزان آلمان
 23. آمونیوم سولفات ۱ کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۱۲۱۶ مرک اصلی و ارزان آلمان
 24. آمونیوم کربنات ۲۵۰ گرمی کد کالا تخصصی ۱۵۹۵۰۴ مرک اصلی و ارزان آلمان
 25. آمونیوم فلوراید ۲۵۰ گرمی کد کالا تخصصی ۱۰۱۱۶۴ مرک اصلی و ارزان آلمان
 26. آمونیوم بی کربنات ۵ کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۱۱۳۱ مرک اصلی و ارزان آلمان

لیست شماره 106 از محصولات شیمیایی ارزان و اصلی آلمانی ارائه میگردد:

  1. آمونیوم پر سولفات ۵۰۰ گرمی کد کالا تخصصی ۱۰۱۲۰۱ مرک اصلی و ارزان آلمان
  2. آمونیوم کلراید ۱ کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۰۹۲۴ مرک اصلی و ارزان آلمان
  3. آمونیوم مونو وانادات ۱۰۰ گرمی کد کالا تخصصی ۱۰۱۲۲۶ مرک اصلی و ارزان آلمان
  4. آمونیوم سریم نیترات ۱۰۰ گرمی ۱۰۲۲۷۶ کد کالا تخصصی مرک اصلی و ارزان آلمان
  5. آمونیوم نیترات ۱ کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۱۱۸۸ مرک اصلی و ارزان آلمان
  6. آمونیوم هپتا مولیبدات ۴ آبه ۲۵۰ گرمی کد کالا تخصصی ۱۰۱۱۸۱ مرک اصلی و ارزان آلمان
  7. دی آمونیوم هیدروژن فسفات کد کالا تخصصی ۱۰۱۲۰۶ مرک اصلی و ارزان آلمان ۵۰۰ گرمی
  8. آمونیوم دی هیدروژن فسفات کد کالا تخصصی ۱۰۱۱۲۶ مرک اصلی و ارزان آلمان ۵۰۰ گرمی
  9. آمینو آنتی پیرین ۱۰ گرمی کد کالا تخصصی ۱۰۷۲۹۳ مرک اصلی و ارزان آلمان
  10. آمینو نفتول سولفونیک اسید کد کالا تخصصی ۱۰۰۰۹۹ مرک اصلی و ارزان آلمان ۲۵ گرمی
  11. آلیزارین رد اس کد کالا تخصصی ۱۰۶۲۷۹ مرک اصلی و ارزان آلمان ۲۵ گرمی
  12. آنیلین کد کالا تخصصی ۸۲۲۲۵۶ مرک اصلی و ارزان آلمان ۱ لیتری
  13. آیرون (پودر آهن) کد کالا تخصصی ۱۰۳۸۱۵ بسته یک کیلویی مرک اصلی و ارزان المان
  14. آیرون II کلرید ۴ آبه ۱۰۳۸۶۰ کد کالا تخصصی مرک اصلی و ارزان آلمان ۱ کیلویی
  15. آیرون II سولفات ۷ آبه کد کالا تخصصی ۱۰۳۹۶۵ مرک اصلی و ارزان آلمان ۱ کیلویی
  16. آیرون II استات ۵۰ گرمی ساخت سیگما آمریکا
  17. آیرون (آهن) III سولفات ۷ آبه ۹۹ % ۵۰۰ گرمی آزمایشگاهی ساخت چین
  18. آیرون III نیترات کد کالا تخصصی ۱۰۳۸۸۳ مرک اصلی و ارزان آلمان ۱ کیلویی
  19. آیرون III اکساید  کد کالا تخصصی۱۰۳۹۲۴ مرک  اصلی و ارزان آلمان ۲۵۰ گرمی
  20. اتیدیوم برماید کد کالا تخصصی E7637 1 گرمی سیگما آمریکا
  21. اتیل آکریلات کد کالا تخصصی ۸۰۰۸۳۶ مرک اصلی و ارزان آلمان بسته ۱ لیتری
  22. اتیل آنیلین کد کالا تخصصی ۸۰۰۹۳۶ بسته ۱۰۰ میلی لیتری مرک اصلی و ارزان آلمان
  23. اتیل استات کد کالا تخصصی ۱۰۰۸۶۴ مرک اصلی و ارزان آلمان ۲،۵ لیتری
  دیگر مطالب ویژه قابل ملاحظه :

مرکز نمایندگی مرکMERCK آلمان با گستره ای عظیم از موجودی از مواد شیمیایی مرک آزمایشگاهی در پکیج های مختلف تحقیقاتی ....

لیست شماره 105 از مواد شیمیایی مرک اصلی و ارزان شرکت مرک آلمان با تنوع موجودی صدها کالا ارائه میگردد...

فروشگاه مرک آلمان اصلی شما را دعوت به بازدید از سایت تخصصی خود مینماید . لطفا پس از انتخاب مورد مورد نظر با واحد فروش تماس گرفته و قیمت کالای مورد نظر را دریافت نمایید...

سیستم توزیع مواد شیمیایی مرک اصل و اورجینال مرکزی ویژه جهت عرضه مواد شیمیایی تخصصی در زمینه میکروبیولوژی و کشت سلولی...

 

مرک ارزان اصل اورجینال خوب

مرک ارزان

 محصولات مرک توسط این بخش با قیمت مرک ارزان عرضه خواهند شد.دلیل این مطلب حذف واسطه های خارجی و داخلی و به دلیل حجم عظیم واردات کاهش قیمت تمام شده محصولات شیمیایی میباشد . مرک ارزان را کمتر میتوان از دیگر مجموعه ها در صورت اصالت کالاها انتظار داشت به این دلیل که آنها مجبورند محصولات شیمیایی را از این گروه خریداری کرده و به صورت واسطه به مصرف کنندگان عرضه دارند که این خود باعث عدم ثبات قیمتها و افزایش قیمت کالاها میشود.

 مرک اصلی

گوشه ای از لیست ردیف 113 مواد شیمیایی موجود مرک ارزان در این بخش ارائه میگردد :

 • Methylpyrrolidone
 • ان متیل 2-پیرولیدون - nmp مرک ارزان
 • Glutardialdehyde
 • گلوتارآلدهید 25 و 50 درصد مرک ارزان
 • Calcium standard solution محلول استاندارد کلسیم مرک ارزان
 • فروش محلول استاندارد آهن مرک ارزان
 • Merck 119781
 • Iron standard solution
 • فروش محلول استاندارد کبالت مرک ارزان
 • فروش محلول استاندارد کبالت
 • Cobalt standard solution
 • Merck 119785
 • Merck 107463
 • فروش Pyridine پیریدین مرک ارزان
 • Pyridine
 • فروش پیریدین
 • Merck 107462
 • پیریدین
 • گلوتاتیون 5 گرمی مرک ارزان
 • 801111 Merck
 • فروش 4-آمینو پیریدین مرک ارزان
لیست شماره 112 مواد شیمیایی مرک ارزان :
 • 4-آمینو پیریدین
 • Merck 101408
 • فروش کریستال ویولت - ویوله مرک ارزان
 • (Crystal violet (C.I. 42555
 • آدرس نمایندگی merck
 • فروش پتاسیم هیدروژن فتالات - فتالئات مرک ارزان
 • 104874 Merck
 • Potassium hydrogen phthalate
 • نماینده فروش مواد شیمیایی مرک
 • فروش 800658 | Tetraethyl orthosilicate
 • تترا اتیل ارتو سیلیکات مرک ارزان
 • 820533 | 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one دی فنیل 2 سیکلو پروپن
 • 3-پیریدین کربالدهید مرک ارزان
 • 3-هیدروکسی4-متوکسی بنزالدهید مرک ارزان
 • 800640 | 2-Hydroxybenzaldehyde

 دیگر مقالات سایت :

کالاهای مرک آلمان اصل

در تمامی نقاط کشور قابل ارائه میباشد ....

مواد مرک ارزان و خوب

از طریق راههای ارسالی روتین مثل راههای زمینی و نیز راههای هوایی قابل ارسال به تمام نقاط میباشد...

سیستم نمایندگی مرک merck شعبه ایران

خدمات پیگیری از تماس تا زمان تحویل محصولات را به عنوان یک پروسه کامل انجام میدهد ....

فروش مواد شیمیایی مرک ( MERCK )

خرید ماده شیمیایی مرک

مرک ارزان اصل اورجینال خوب

:خدمات ما

فروشگاه تخصصی محصولات شیمیایی آزمایشگاهی مرک مرجع واردات و عرضه انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی و  فروش محیط کشت های سلولی و میکروبیولوژی ، تجهیزات آزمایشگاهی و فروش| خرید محلول های آزمایشگاهی جهت کاربرد در صنایع داروسازی ، صنایع غذایی ، مراکز دانشگاهی ، تحقیقاتی و آموزش عالی ، صنایع نفت و پتروشیمی و پالایشگاهها ، صنایع کاشی و سرامیک ، کشاورزی و باغداری ، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاهها ، پروژه های دانشجویی و دیگر زمینه های مرتبط

 

اطلاعات بیشتر در متن سایت

سایت برتر مواد شیمیایی شرکت مرک با قابلیت جستجوی پیشرفته بر اساس نام محصولات به فارسی و انگلیسی و نیز کد کالا ها شامل کاتالوگ نامبر و سی ای اس نامبر کالاها

با قابلیت تحلیل , جستجو و موجودی بیش از 6000 محصول شرکت مرک شامل انواع مواد شیمیایی ،  محیط کشت  های آزمایشگاهی و  محلول های آزمایشگاهی .

وقابلیت جستجو و مشاهده اطلاعات  42 هزار ماده شیمیایی شرکت سیگما آلدریچ فلوکا در مجموعه وب سایتهای تخصصی تحلیلی این مجموعه.

: تماس با ما

 • تهران- خیابان آذربایجان - نبش مترو نواب
 • : واحد فروش
 •       021:
 • 66176740
 • 66176736
 • : اعلام قیمت از طریق پیام کوتاه
 • 09128482386
 • : پست اکترونیک
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لطفا در صورت عدم یافتن کالای مورد نظر خود در بخش مجموعه فروشگاهی جهت دریافت قیمت و موجودی کالا با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

Template Settings
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family
Reset
Scroll to top