تستی3

مرک اصلی و ارزان

مواد شیمیایی مرک اصلی و ارزان نیاز مبرم و غیر قابل انکار جامعه آزمایشگاهی و صنعتی کشور ما میباشند لذا این سیستم بازرگانی در نظر دارد محصولات شیمیایی آزمایشگاهی با قیمتی اصلی و ارزان را در اختیار نیازمندان به این کالاها قرار دهد.جمع شدن 2 ایتم اصلی و ارزان بودن مواد شیمیایی مرک بر این مطلب استوار است که محصولات از کانالی مستقیم وارد شده و در عین حال بدون واسطه یا اشخاص دلال دیگر در اختیار مصرف کننده واقعی قرار بگیرد که این به خودی خود صرفا توسط این گروه صورت میپذیرد.

لیست شماره 107 از مواد شیمیایی مرک اصلی و ارزان ارائه میگردد :

 1. آب اکسیژنه ۵ / ۲ لیتری کد کالا تخصصی  ۱۰۸۵۹۷ مرک اصلی و ارزان آلمان
 2. آب کروماتوگرافی۵ لیتری کد کالا تخصصی ۱۱۵۳۳۳ مرک اصلی و ارزان آلمان
 3. آب دوتره (دوتریوم اکساید) ۲۵ میلی کد کالا تخصصی ۱۰۳۴۲۸ مرک اصلی و ارزان آلمان
 4. آگاروز ۲۵ گرمی کد کالا تخصصی ۱۱۶۸۰۱  کد کالا تخصصی
 5. مرک اصلی و ارزان آلمان
 6. آگار ۱ کیلویی  کد کالا تخصصی۱۰۱۶۱۵ مرک اصلی و ارزان آلمان
 7. آلفا نفتول ۲۵۰ گرمی  کد کالا تخصصی۸۲۲۲۸۹ مرک اصلی و ارزان آلمان
 8. آلفا نفتیل امین ۱۰۰ گرمی کد کالا تخصصی ۸۲۲۲۹۱ مرک اصلی و ارزان آلمان
 9. آلومینیوم پودر ۲۵۰ گرمی کد کالا تخصصی ۱۰۱۰۵۶ مرک اصلی و ارزان آلمان
 10. آلومینیوم گرانول ۱ کیلوگرمی کد کالا تخصصی ۸۲۰۰۵۱ مرک اصلی و ارزان آلمان
 11. آلومینیوم فویل ۲۵۰ گرمی کد کالا تخصصی ۱۰۱۰۵۷ مرک اصلی و ارزان آلمان
 12. آلومینیوم اکساید یک کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۱۰۹۵ مرک اصلی و ارزان آلمان
 13. آلومینیوم بوتیلات ۲۵۰ میلی لیتری کد کالا تخصصی ۸۲۰۰۵۴ مرک اصلی و ارزان آلمان
 14. آلومینیوم سولفات ۱۸ آبه ۵ کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۱۱۰۲ مرک اصلی و ارزان آلمان
 15. آلومینیوم نیترات بدون آب ۱ کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۱۰۸۶ مرک اصلی و ارزان آلمان
 16. آلومینیوم هیدرواکساید ۱ کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۱۰۹۳ مرک اصلی و ارزان آلمان
 17. آمونیاک ۲۵ % ۲،۵ لیتری کد کالا تخصصی ۱۰۵۴۲۲ مرک اصلی و ارزان آلمان
 18. آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) ۱ کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۱۰۴۷ مرک اصلی و ارزان آلمان
 19. آمونیوم استات ۱ کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۱۱۱۵ مرک اصلی و ارزان آلمان
 20. دی آمونیوم اگزالات ۱ کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۱۱۹۰ مرک اصلی و ارزان آلمان
 21. آمونیوم آیرون II سولفات ۱ کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۳۷۹۱ مرک اصلی و ارزان آلمان
 22. آمونیوم ایرون III سولفات ۱ کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۳۷۷۶ مرک اصلی و ارزان آلمان
 23. آمونیوم سولفات ۱ کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۱۲۱۶ مرک اصلی و ارزان آلمان
 24. آمونیوم کربنات ۲۵۰ گرمی کد کالا تخصصی ۱۵۹۵۰۴ مرک اصلی و ارزان آلمان
 25. آمونیوم فلوراید ۲۵۰ گرمی کد کالا تخصصی ۱۰۱۱۶۴ مرک اصلی و ارزان آلمان
 26. آمونیوم بی کربنات ۵ کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۱۱۳۱ مرک اصلی و ارزان آلمان

لیست شماره 106 از محصولات شیمیایی ارزان و اصلی آلمانی ارائه میگردد:

  1. آمونیوم پر سولفات ۵۰۰ گرمی کد کالا تخصصی ۱۰۱۲۰۱ مرک اصلی و ارزان آلمان
  2. آمونیوم کلراید ۱ کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۰۹۲۴ مرک اصلی و ارزان آلمان
  3. آمونیوم مونو وانادات ۱۰۰ گرمی کد کالا تخصصی ۱۰۱۲۲۶ مرک اصلی و ارزان آلمان
  4. آمونیوم سریم نیترات ۱۰۰ گرمی ۱۰۲۲۷۶ کد کالا تخصصی مرک اصلی و ارزان آلمان
  5. آمونیوم نیترات ۱ کیلویی کد کالا تخصصی ۱۰۱۱۸۸ مرک اصلی و ارزان آلمان
  6. آمونیوم هپتا مولیبدات ۴ آبه ۲۵۰ گرمی کد کالا تخصصی ۱۰۱۱۸۱ مرک اصلی و ارزان آلمان
  7. دی آمونیوم هیدروژن فسفات کد کالا تخصصی ۱۰۱۲۰۶ مرک اصلی و ارزان آلمان ۵۰۰ گرمی
  8. آمونیوم دی هیدروژن فسفات کد کالا تخصصی ۱۰۱۱۲۶ مرک اصلی و ارزان آلمان ۵۰۰ گرمی
  9. آمینو آنتی پیرین ۱۰ گرمی کد کالا تخصصی ۱۰۷۲۹۳ مرک اصلی و ارزان آلمان
  10. آمینو نفتول سولفونیک اسید کد کالا تخصصی ۱۰۰۰۹۹ مرک اصلی و ارزان آلمان ۲۵ گرمی
  11. آلیزارین رد اس کد کالا تخصصی ۱۰۶۲۷۹ مرک اصلی و ارزان آلمان ۲۵ گرمی
  12. آنیلین کد کالا تخصصی ۸۲۲۲۵۶ مرک اصلی و ارزان آلمان ۱ لیتری
  13. آیرون (پودر آهن) کد کالا تخصصی ۱۰۳۸۱۵ بسته یک کیلویی مرک اصلی و ارزان المان
  14. آیرون II کلرید ۴ آبه ۱۰۳۸۶۰ کد کالا تخصصی مرک اصلی و ارزان آلمان ۱ کیلویی
  15. آیرون II سولفات ۷ آبه کد کالا تخصصی ۱۰۳۹۶۵ مرک اصلی و ارزان آلمان ۱ کیلویی
  16. آیرون II استات ۵۰ گرمی ساخت سیگما آمریکا
  17. آیرون (آهن) III سولفات ۷ آبه ۹۹ % ۵۰۰ گرمی آزمایشگاهی ساخت چین
  18. آیرون III نیترات کد کالا تخصصی ۱۰۳۸۸۳ مرک اصلی و ارزان آلمان ۱ کیلویی
  19. آیرون III اکساید  کد کالا تخصصی۱۰۳۹۲۴ مرک  اصلی و ارزان آلمان ۲۵۰ گرمی
  20. اتیدیوم برماید کد کالا تخصصی E7637 1 گرمی سیگما آمریکا
  21. اتیل آکریلات کد کالا تخصصی ۸۰۰۸۳۶ مرک اصلی و ارزان آلمان بسته ۱ لیتری
  22. اتیل آنیلین کد کالا تخصصی ۸۰۰۹۳۶ بسته ۱۰۰ میلی لیتری مرک اصلی و ارزان آلمان
  23. اتیل استات کد کالا تخصصی ۱۰۰۸۶۴ مرک اصلی و ارزان آلمان ۲،۵ لیتری
  دیگر مطالب ویژه قابل ملاحظه :

مرکز نمایندگی مرکMERCK آلمان با گستره ای عظیم از موجودی از مواد شیمیایی مرک آزمایشگاهی در پکیج های مختلف تحقیقاتی ....

لیست شماره 105 از مواد شیمیایی مرک اصلی و ارزان شرکت مرک آلمان با تنوع موجودی صدها کالا ارائه میگردد...

فروشگاه مرک آلمان اصلی شما را دعوت به بازدید از سایت تخصصی خود مینماید . لطفا پس از انتخاب مورد مورد نظر با واحد فروش تماس گرفته و قیمت کالای مورد نظر را دریافت نمایید...

سیستم توزیع مواد شیمیایی مرک اصل و اورجینال مرکزی ویژه جهت عرضه مواد شیمیایی تخصصی در زمینه میکروبیولوژی و کشت سلولی...

 

مرک ارزان اصل اورجینال خوب

مرک اصلی

 در این مجموعه مواد شیمیایی مرک اصلی ، سیگما آلدریچ اصلی , بی دی اچ اصلی , کیولب اصلی و.... به صورت مستمر و در احجام خرد و انبوه جهت جامعه آزمایشگاهی کشور ارائه میگردد.با توجه به وجود کالاهای فیک در صنعت مواد شیمیایی آزمایشگاهی در انواع برندهای مختلف مشهور و نیمه مشهور نیاز به مرجعی مناسب جهت خرید اینگونه محصولات به شدت احساس میشود. ما برآنیم مواد شیمیایی مرک اصلی و.... را در حجم زیاد در اختیار مصرف کنندگان عزیز قرار دهیم.

در این قسمت قسمتی کوچک ازلیست شماره 108 مواد شیمیایی مرک اصلی معرفی میگردد >>>
 • ال هیستدین 100 گرمی کد 102839 مرک اصلی آلمان
 • متیلن بلو 25 گرمی کد 115943 مرک اصلی آلمان و 100 گرمی
 • ويتامين B12 ساخت شركت مرك اصلی 100 ميليگرمي كد 124592
 • تیترازول پتاسیم هیدروکسید 0.1 نرمال کد 109921 مرک اصلی آلمان
 • کلرید آهن 25 گرمی کد 103943 مرک اصلی آلمان
 • تری پتاسیم سیترات 5 کیلوئی کد 104956 مرک اصلی آلمان
 • 2- نیترو بنزالدئید 25 گرمی کد 822293 مرک اصلی آلمان
 • تتراکلرواتیلن 2.5 لیتری کد 100964 مرک اصلی آلمان
 • اتانل آمین 1 لیتری کد 100845 مرک اصلی آلمان
 • سولفات نقره 25 گرمی کد 101509 مرک اصلی آلمان
 • آمونیوم پرکسی دی سولفات 500 گرمی کد 101201 مرک اصلیآلمان-پراوکسی
 • ورق مس 250 گرمی کد 102700 مرک اصلی آلمان
 • بروسین 50 گرمی کد 101952 مرک اصلی آلمان
 • کاغذ لیتموس رولی کد 109489 مرک اصلی آلمان-کاغذ تورنسل
 • منتول 100 گرمی کد 814113 مرک اصلی
مطالب مرتبط دیگر :
 معرف های مرک اصلی و ارزان در حجم های مختلف ....
محلولهای مرک اصل و اورجینالدر حجمهای مختلف بر مبنای واحد سی سی ....
خرید و فروش مواد شیمیایی مرک ( MERCK )به صورت حجمهای کوچک و بزرگ در این واحد انجام میپذیرد....

مرک ارزان اصل اورجینال خوب

مرک ارزان و خوب

در این وبگاه محصولات مواد شیمیایی مرک ارزان و خوب همراه با کیفیت عالی و همراه گواهی سرتیفیکیت آنالیز جهت درخواست کنندگان عزیز ارائه خواهد شد . لذا جهت دریافت قیمت مواد شیمیایی مرک ارزان و خوب میتوانید از طریق شماره تماس 02166176740 و 02166176736 با واحد فروش مواد شیمیایی مرک در ارتباط بوده و جهت دریافت کد کالاها و قیمت و خرید مواد شیمیایی نیازهای آزمایشگاهی ، تحقیقاتی و تولیدی خود را برطرف نمایید.
در قسمت زیر بخشی از محصولات لیست شماره 116 شرکت مرک به اختصار آمده است :
 • 2-هیدروکسی بنزالدهید مرک ارزان و خوب
 • 820904 | 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde 2 هیدروکسی 5 نیترو بنزالدهید
 • 2-هیدروکسی5-نیتروبنزالدهید مرک ارزان و خوب
 • تیترازول مرک ارزان و خوب
 • فروش تیترازول مرک
 • 100201 | Phenol فنول
 • 100201 | Phenol فنل
 • تولوئن پارا سولفونیک اسید سدیم سالت
 • 821125 Toluene-4-sulfonic acid sodium salt
 • 2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile)
 • 2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile) آزوبیس 2 متیل پروپیونیتریل
 • 2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile)
 • فروش Trypsin (1:250), powder تریپسین
 • فروش مواد شیمیایی مرک ( MERCK )
 • فروش مواد شیمیایی
 • واردات مواد شیمیایی
 • فروش مواد آزمایشگاهی
 • فروش مواد شیمیایی در ایران
 • واردات مواد شیمیایی آزمایشگاهی تحقیقاتی
 • فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی
 • نماینده فروش محصولات شیمیایی
 • نمایندگی فروش محصولات
 • تاریخچه کمپانی مرک
 • فروش مواد شیمیایی
لیست شماره 115 فروش مواد شیمیایی ارزان و خوب شرکت مرک :
 • فروش Myristic acid for synthesis 800399 Merck میریستیک اسید مرک ارزان و خوب
 • 104936 | Potassium chloride پتاسیم کلراید مرک ارزان و خوب
 • فروش پتاسیم کلراید مرک 104936
 • فروش Sodium carbonate
 • فروش سدیم کربنات خشک مرک
 • 106392 | Sodium carbonate
 • Tris(hydroxymethyl)aminomethane تریس ساده
 • فروش 102407 merck
 • 102408 merck Tris(hydroxymethyl)aminomethane
 • Anthrone 101468 آنترون مرک ارزان و خوب
 • Water standard 1% 188052 MERCK آب استاندارد
 • 801021 Allyl bromide آلیل برماید
دیگر مقالات ویژه :
قابل عرضه در بسته بندی های مختلف جهت انجام انواع امور تحقیقاتی و آزمایشگاهی ....
در سریعترین زمان ممکن آماده عرضه به مصرف کنندگان عزیز میباشند.....
لیست شماره 114 شرکت مرک آلمان

مرک ارزان اصل اورجینال خوب

مرک آلمان اصل

تمامی مواد شیمیایی مرک آلمان اصل و اورجینال در این مجموعه ارائه میگردد.شما میتوانید از طریق کنترل سرتیفیکیت آنالیز محصولات دریافتی خود از این گروه در سایت شرکت مرک و دریافت برگه آنالیز ماده شیمیایی مربوطه نه تنها اصل بودن ماده شیمیایی مرک آلمان خود را بررسی نمایید بلکه میتوانید آنالیز مربوط به آن ماده و درصدهای خلوص و تاریخ مصرف ( مینیمم شلف لایف ) محصول مرک دریافتی خود را کنترل نمایید .

تعدادی از محصولات لیست شماره 121 مرک آلمان اصل جهت معرفی ارائه میگردند :

 • Entellan® new محلول انتلان مرک آلمان اصل
 • Merck 107961
 • NMP
 • N-Methyl-2-pyrrolidone ان متیل 2 پیرولیدون محلول مرک آلمان اصل
 • Merck 806072
 • فروش گالئیک اسید مرک آلمان اصل
 • Merck 842649
 • Gallic acid گالیک اسید مرک آلمان اصل
 • فروش Dibenzothiophene دی بنزو تیوفن مرک آلمان اصل
 • MERCK 820409
 • دی بنزوتیوفن مرک آلمان اصل
 • لیتیوم کلراید مرک آلمان اصل
 • محیط کشت تریپتون واتر TW
 • فروش محیط کشت تریپتون واتر مرک آلمان اصل
 • MERCK 110589
 •  Merck 110859 Tryptone water for microbiology  تریپتون واتر جهت میکروبیولوژی مرک آلمان اصل
 • Merck 110859 Tryptone water for microbiology
لیست شماره 120 مواد شیمیایی مرک :
 • فروش Yeast extract granulated for microbiology مرک محیط یست اکسترکت گرانوله یکروبیولوژی مرک آلمان اصل
 • MERCK 103753
 • محیط کشت یست اکسترکت آگار مرک MERCK
 • merck 822333
 • فروش ادتا مرک آلمان اصل
 • نمایندگی شرکت مرک ( MERCK )
 • فروش محصولات مرک آلمان اصل ( MERCK ) در ایران
 • Merck 804812
 • فروش Methylenesuccinic acid متیلن سوکسینیک اسید مرک آلمان اصل
 • Methylenesuccinic acid
 • Merck 818445
 • فروش Tryptamine تریپتامین مرک آلمان اصل
 • Tryptamine
 • Merck 105051
 • فروش  Potassium iodate پتاسیم یدات مرک آلمان اصل
 • Potassium iodate
 • فروش Aniline آنیلین مرک آلمان اصل
 • Merck 822256
 • Aniline
 • N-Methyl-2-pyrrolidone ان متیل 2 پیرولیدون مرک آلمان اصل

دیگر مطالب ویژه و خواندنی سایت :

 

 مواد شیمیایی مرک آلمان ارزان با گستره موجودی بیش از 7000 هزار مورد از مواد شیمیایی مرک آلمان...

محصولات مرک ارزان را از این مجموعه طلب نمایید...

ماده های شیمیایی مرک ارزان و خوب و درجه یک را میتوانید با نازلترین قیمت از این مجموعه مطالبه نمایید ، لذا میتوانید برای خرید مواد شیمیایی با این مشخصات با واحد فروش در تماس باشید...

مواد شیمیایی مرک بسیار خالص اورجینال

با بالاترین درجه توسط این شرکت تولید شده و در تمام دنیا عرضه میگردد...

خرید مواد شیمیایی مرک merck آلمان

فروش ماده شیمیایی مرک MERCK

مرک ارزان اصل اورجینال خوب

مرک ارزان

 محصولات مرک توسط این بخش با قیمت مرک ارزان عرضه خواهند شد.دلیل این مطلب حذف واسطه های خارجی و داخلی و به دلیل حجم عظیم واردات کاهش قیمت تمام شده محصولات شیمیایی میباشد . مرک ارزان را کمتر میتوان از دیگر مجموعه ها در صورت اصالت کالاها انتظار داشت به این دلیل که آنها مجبورند محصولات شیمیایی را از این گروه خریداری کرده و به صورت واسطه به مصرف کنندگان عرضه دارند که این خود باعث عدم ثبات قیمتها و افزایش قیمت کالاها میشود.

 مرک اصلی

گوشه ای از لیست ردیف 113 مواد شیمیایی موجود مرک ارزان در این بخش ارائه میگردد :

 • Methylpyrrolidone
 • ان متیل 2-پیرولیدون - nmp مرک ارزان
 • Glutardialdehyde
 • گلوتارآلدهید 25 و 50 درصد مرک ارزان
 • Calcium standard solution محلول استاندارد کلسیم مرک ارزان
 • فروش محلول استاندارد آهن مرک ارزان
 • Merck 119781
 • Iron standard solution
 • فروش محلول استاندارد کبالت مرک ارزان
 • فروش محلول استاندارد کبالت
 • Cobalt standard solution
 • Merck 119785
 • Merck 107463
 • فروش Pyridine پیریدین مرک ارزان
 • Pyridine
 • فروش پیریدین
 • Merck 107462
 • پیریدین
 • گلوتاتیون 5 گرمی مرک ارزان
 • 801111 Merck
 • فروش 4-آمینو پیریدین مرک ارزان
لیست شماره 112 مواد شیمیایی مرک ارزان :
 • 4-آمینو پیریدین
 • Merck 101408
 • فروش کریستال ویولت - ویوله مرک ارزان
 • (Crystal violet (C.I. 42555
 • آدرس نمایندگی merck
 • فروش پتاسیم هیدروژن فتالات - فتالئات مرک ارزان
 • 104874 Merck
 • Potassium hydrogen phthalate
 • نماینده فروش مواد شیمیایی مرک
 • فروش 800658 | Tetraethyl orthosilicate
 • تترا اتیل ارتو سیلیکات مرک ارزان
 • 820533 | 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one دی فنیل 2 سیکلو پروپن
 • 3-پیریدین کربالدهید مرک ارزان
 • 3-هیدروکسی4-متوکسی بنزالدهید مرک ارزان
 • 800640 | 2-Hydroxybenzaldehyde

 دیگر مقالات سایت :

کالاهای مرک آلمان اصل

در تمامی نقاط کشور قابل ارائه میباشد ....

مواد مرک ارزان و خوب

از طریق راههای ارسالی روتین مثل راههای زمینی و نیز راههای هوایی قابل ارسال به تمام نقاط میباشد...

سیستم نمایندگی مرک merck شعبه ایران

خدمات پیگیری از تماس تا زمان تحویل محصولات را به عنوان یک پروسه کامل انجام میدهد ....

فروش مواد شیمیایی مرک ( MERCK )

خرید ماده شیمیایی مرک

مرک ارزان اصل اورجینال خوب

مرک اورجینال

شرکت مواد شیمیایی انواع مواد شیمیایی مرک اورجینال را در اختیار جویندگان اینگونه محصولات قرار میدهد . ماده شیمیایی مرک اورجینال باید دارای علائمی باشد که نمایان کننده اورجینال بودن کالا باشد . از این نشانه های عدد سرتیفیکیت آنالیز محصولات مرک است که تا حدودی شنان دهنده اصل بودن ماده میباشد و از طریق بچ نامبر کالا میتوان با این اطلاعات دست یافت . دیگر نشانه های اورجینال بودن کالا نیاز به تجربه و آشنایی با ظاهر این کالاها میباشد .برای اطمینان خاطر بهتر است از شرکت های معتبر خرید نمایید.

بخشی از مواد شیمیایی لیست شماره 104 موجود مرک اورجینال به حضور معرفی میگردند ::

 1. ماده شیمیایی اتیل اولئات ۸۱۴۷۶۲ بسته ۲۵۰ میلی لیتری مرک اورجینال آلمان
 2.  ماده شیمیایی اتیل بنزن مرک اورجینال آلمان ۸۰۱۳۷۲ بسته ۱ لیتری
 3. ماده شیمیایی اتیلن گلیکول ۱۰۰۹۴۹ مرک اورجینال آلمان ۲ ، ۵ لیتری
 4.  ماده شیمیایی تری اتیل آمین ۸۰۸۳۵۲ بسته ۵۰۰ میلی لیتری مرک اورجینال آلمان
 5. ماده شیمیایی تری اتیل آمین هیدروکلراید ۸۲۱۱۳۵ مرک اورجینال آلمان ۲۵۰ گرمی
 6.  ماده شیمیایی اتیل متیل کتون ۱۰۶۰۱۴ مرک اورجینال آلمان ۲،۵ لیتری
 7.  ماده شیمیایی استارچ (نشاسته گندم) ۱۱۱۶۸۵ مرک اورجینال آلمان ۱ کیلویی
 8. ماده شیمیایی استارچ ۱۱۱۶۸۵ مرک اورجینال آلمان ۱۰۰ گرمی
 9. ماده شیمیایی استیل استون ۸۰۰۰۲۳ مرک اورجینال آلمان ۱ لیتری
 10. ماده شیمیایی استوفنون ۸۰۰۰۲۸ مرک اورجینال آلمان ۱
 11. ماده شیمیایی استون 1۰۰۰۱۳ مرک اورجینال آلمان ۲،۵ لیتری
 12.  ماده شیمیایی استون ۱۰۰۰۱۴ مرک اورجینال آلمان ۲،۵ لیتری
 13. ماده شیمیایی استونیتریل (کرماتوگرافی) ۱۰۰۰۳۰ مرک اورجینال آلمان ۲،۵ لیتری
 14. ماده شیمیایی استرانسیوم استات ۱۰۰ گرمی آلفاایسر آمریکا
 15. ماده شیمیایی استرانسیوم کربنات ۵۰۰ گرمی ۳۳۳۹۲ آلفا ایسر آمریکا
 16. ماده شیمیایی اسپکتروملت A14 کمک ذوب ساخت مرک اورجینال آلمان ۱۱۱۷۲۴ بسته ۱ کیلویی
 17. ماده شیمیایی اسپکتروملت A10 کمک ذوب ساخت مرک اورجینال آلمان ۱۱۰۷۸۳ بسته ۱ کیلویی
 18. ماده شیمیایی اسکوالان مرک اورجینال آلمان ۸۱۴۶۰۵ بسته ۱۰۰ میلی لیتری
 19. ماده شیمیایی اسید استیک ۱۰۰۰۵۶ گلاسیال مرک اورجینال آلمان۵ لیتری
 20. ماده شیمیایی اسید اسکوربیک (ویتامین سی) (آسکوربیل پالمیتات) ۲٫۵ کیلویی ۵۰۰۰۹۰ مرک اورجینال آلمان
 21. ماده شیمیایی اسید اولئیک ۱ لیتری ۱۰۰۴۷۱ مرک اورجینال آلمان
 22. ماده شیمیایی اسید اسپارتیک ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۱۲۶ مرک اورجینال آلمان
 23. ماده شیمیایی اسید اگزالیک ۲ آبه ۱ کیلویی ۱۰۰۴۹۲ مرک اورجینال آلمان
 24. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید اوریک ۲۵ گرمی ۱۰۰۸۱۷ مرک اورجینال آلمان
 25. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید پریودیک ۱۰۰ گرمی ۸۲۲۲۸۸ مرک اورجینال آلمان

لیست شماره 103 از مواد شیمیایی مرک اورجینال ارائه میگردد :

  1. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید باربیتوریک مرک اورجینال آلمان ۸۰۰۱۳۳ بسته ۱۰۰ گرمی
  2. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید بنزوئیک ۱۰۰۱۳۶ مرک اورجینال آلمان ۱۰۰ گرمی
  3. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید بوریک ۱۰۰۱۶۵ مرک اورجینال آلمان ۱ کیلویی
  4. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید برومیدریک (هیدرو برومیک اسید) ۵۰۰ میلی ۱۸۷۳۰ ساخت فلوکا سویس
  5. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید تارتاریک ۱۰۰۸۰۲ مرک اورجینال آلمان ۱ کیلویی
  6. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید ترفتالئیک ۸۰۰۷۶۲ بسته ۱۰۰ گرمی مرک اورجینال آلمان
  7. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید ترفتالدهید ۸۲۱۰۷۵ بسته ۱۰ گرمی مرک اورجینال آلمان
  8. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید تیوگلیکولیک ۸۲۲۳۳۶ مرک اورجینال آلمان ۱ لیتری
  9. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید پیکریک هندی ۵۰۰ گرمی
  10. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید سولفوریک ۱۰۰۷۳۱ مرک اورجینال آلمان ۲،۵ لیتری
  11. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید سالسیلیک ۱ کیلوگرمی ۸۱۸۷۳۱ مرک اورجینال آلمان
  12. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید سولفو سالسیلیک ۸۰۰۶۹۱ دو آبه مرک اورجینال آلمان ۱ کیلویی
  13. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید سولفانیلیک ۱۰۰۶۸۶ مرک اورجینال آلمان ۱۰۰ گرمی
  14. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید سولفانیلیک ۸۲۲۳۳۸ مرک اورجینال آلمان ۱ کیلویی
  15. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید سالیسیلیک ۱۰۰۶۳۱ مرک اورجینال آلمان ۱ کیلویی
  16. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید سیتریک ۱۰۰۲۴۴ مرک اورجینال آلمان ۱ کیلویی
  17. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید جیبرلیک ۵ گرمی G7645 سیگما
  18. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید فسفریک ۱۰۰۵۶۳ مرک اورجینال آلمان ۲،۵ لیتری
  19. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید فلوریدریک ۱۰۰۳۳۷ مرک اورجینال آلمان ۲،۵ لیتری
  20. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید فورمیک مرک اورجینال آلمان ۲،۵ لیتری
  21. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید فولوئیک ۲۵ گرمی ساخت کره
  22. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید فولیک ۵ گرمی ۱۰۳۹۸۴ مرک اورجینال آلمان
  23. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید فتالیک ۱ کیلویی P30303 سیگما آمریکا
  24. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید فیتیک P2852 5 گرمی زیگما آمریکا
  25. ماده شیمیایی مرک اورجینال اسید گلوتامیک ۲۵۰ گرمی ۱۰۰۲۹۱ مرک اورجینال آلمان
   
  مقالات ویژه دیگر :
   
  خرید مواد شیمیایی مرک اصل و اورجینال : مواد شیمیایی برند مرک اصل و اورجینال بخشی از فعالیتهای این مجموعه قلمداد میشود. یکی از مشکلاتی که جامعه دانشجویی ، آزمایشگاهی و تولید صنعتی کشور با آن مواجه است ، محصولاتی است که به اسم و با شکل و ظاهر مرک اصل و اورجینال در بازار وجود دارند اما در بسیاری از موارد از کیفیت و خلوص کافی جهت براوردن نیاز مصرف کننده برخوردار نمیباشند لذا این مجموعه با واردات مستقیم از شرکت مرک در تلاش است محصولات مرک اصل و اورجینال را در اختیار مصرف کنند گان عزیز قرار دهد....
   
  نماینده مرک ( MERCK ) آلمان :با خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی از نماینده مرک آلمان میتوانید در اسرع زمان ممکن به مواد شیمیایی مورد نظر خود دست یافته و در عین حال از بهترین قیمتها و بالاترین کیفیتهای محصولات شیمیایی آزمایشگاهی بهره برید لذا جهت خرید ماده شیمیایی مرک آلمان میتوانید با شماره تماس 02166176740 و 02166176736 تماس حاصل فرموده و یا از طریق شماره 09128482386 به روش تلگرام یا واتس آپ یا پیامک از موجودی و قیمت کالای مورد درخواست در اسرع وقت آگاهی پیدا کنید.
   
  فروش مواد شیمیایی خرد :در این واحد تجاری انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی به صورت خرد در اختیار مصرف کنندگان عزیز قرار میگیرد. این موضوع سبب میشود که اولا ماده شیمیایی به میزان مورد استفاده به فروش برسد و ثانیا نیاز نباشد هزینه کل پکیج کالا که قاعدتا زیاد خواهد بود پرداخت شود. در نظر داشته باشید قاعدتا قیمت اینگونه محصولات دقیقا تابعی از پکیج اصلی نیست زیرا محصول اصلی باز شده و فقط بخشی از آن به فروش میرسد و نیز در نظر داشته باشید همه مواد شیمیایی قابلیت خرده فروشی ندارند به دلایلی مثل بسیار تخصصی بودن یک محصول و ....

مرک ارزان اصل اورجینال خوب

:خدمات ما

فروشگاه تخصصی محصولات شیمیایی آزمایشگاهی مرک مرجع واردات و عرضه انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی و  فروش محیط کشت های سلولی و میکروبیولوژی ، تجهیزات آزمایشگاهی و فروش| خرید محلول های آزمایشگاهی جهت کاربرد در صنایع داروسازی ، صنایع غذایی ، مراکز دانشگاهی ، تحقیقاتی و آموزش عالی ، صنایع نفت و پتروشیمی و پالایشگاهها ، صنایع کاشی و سرامیک ، کشاورزی و باغداری ، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاهها ، پروژه های دانشجویی و دیگر زمینه های مرتبط

 

اطلاعات بیشتر در متن سایت

سایت برتر مواد شیمیایی شرکت مرک با قابلیت جستجوی پیشرفته بر اساس نام محصولات به فارسی و انگلیسی و نیز کد کالا ها شامل کاتالوگ نامبر و سی ای اس نامبر کالاها

با قابلیت تحلیل , جستجو و موجودی بیش از 6000 محصول شرکت مرک شامل انواع مواد شیمیایی ،  محیط کشت  های آزمایشگاهی و  محلول های آزمایشگاهی .

وقابلیت جستجو و مشاهده اطلاعات  42 هزار ماده شیمیایی شرکت سیگما آلدریچ فلوکا در مجموعه وب سایتهای تخصصی تحلیلی این مجموعه.

: تماس با ما

 • تهران- خیابان آذربایجان - نبش مترو نواب
 • : واحد فروش
 •       021:
 • 66176740
 • 66176736
 • : اعلام قیمت از طریق پیام کوتاه
 • 09128482386
 • : پست اکترونیک
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لطفا در صورت عدم یافتن کالای مورد نظر خود در بخش مجموعه فروشگاهی جهت دریافت قیمت و موجودی کالا با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

Template Settings
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family
Reset
Scroll to top